SCIENCE

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING VAN DE O2 TRAINER

De O2 Trainer is geen Gimmick en ook geen magie, maar een toepassing om uw longen en borstkas middels gecontroleerde beperking van de inademing te trainen.

Professionele coaches die topsporters begeleiden, adviseren een of andere vorm van longtraining. Het is wetenschappelijk bewezen dat training van de longen en een versterkte ademhaling van groot belang zijn voor betere prestaties. De O2 Trainer maakt het voor iedereen mogelijk om te profiteren van de mogelijkheden van een zo goed mogelijke ademhaling.

chart_FVC

Figuur(boven): Deze grafiek laat de gemiddelde waarden zien bij een meting van de longen hier omschreven als geforceerde fysieke capaciteit (FVC). Opmerking: FVC is gestegen van PRE (voor) naar PST (na), na slechts enkele weken gebruik van de O2 Trainer van Bas Rutten..

chart_HCT
Figuur(boven): Deze grafiek laat het percentage (%) zien van rode bloedcellen in het bloed aangegeven als HCT (hematocriet: verhouding tussen het volume van de rode bloedcellen, en het totale bloedvolume). Opmerking: De grafiek laat zien dat het hematocriet gestegen is na slechts enkele weken gebruik van de O2 Trainer van Bas Rutten

Onderzoek: 9 crosscountry topatletes namen deel aan het onderzoek. 5 atletes werden geclassificeerd als “experimenteel” hetgeen betekent dat zij de O2 Trainer van Bas Rutten gebruikten tijdens hun training. De training bestond uit 3 maal per week 5 km hardlopen. Opmerking: Alle atletes bevestigden dat het gebruik van de O2 Trainer GEEN: hinder gaf tijdens hun training.

chart_RER

Figuur(boven): Laat de verhouding zien tussen het volume aan kooldioxide dat binnen 1 minuut verwijderd wordt uit de longen t.o.v. het volume aan lucht dat wordt ingeademd (RER) tijdens een training op de loopband. Opmerking: De verwijdering van kooldioxide steeg tijdens het gebruik van de O2 Trainer in het bijzonder tijdens hogere intensiteit op het einde van de training. Dit is van groot belang omdat wanneer kooldioxide beter wordt afgevoerd dit vermoeidheid vermindert bij hoge inspanning. De grafiek wijst uit dat door gebruik van de O2 Trainer kooldioxide beter wordt afgevoerd vanwege verhoogde spieractiviteit van de borstkas.

chart_VE

Figuur(boven): Laat het gemiddelde volume zien van de geïnhaleerde lucht (VE) tijdens een training op de loopband. De grafiek laat een verbetering zien bij het inhaleren van lucht tijdens het gebruik van de O2 Trainer in het bijzonder tijdens hogere intensiteit op het einde van de training. Dit is van groot belang zodat kooldioxide beter wordt afgevoerd en dit vermoeidheid vermindert bij hoge inspanning. De grafiek wijst uit dat door gebruik van de O2 Trainer het gemiddelde volume van geïnhaleerde lucht hoger wordt vanwege verhoogde spieractiviteit van de borstkas.

Volgens onderzoek uitgevoerd door The Rice University of Houston heeft hoogtetraining de volgende effecten:

  • Verhoogde concentratie van rode bloedcellen
  • Versnelde afbreuk van kooldioxide en een lagere hartslag bij dezelfde inspanning
  • Een verandering van de chemische samenstelling van de rode bloedcellen met als gevolg meer zuurstoftransport naar het spierweefsel
©  Copyright 2018. All Rights Reserved.